MSA-CESS认证 NCPSA认证 AI认证

成都美视国际学校收费标准

 

(经成都市高新区社会事业局、财政局、物价局审定,实行一费制)     (单位:元 / 学年)

 

 

 

IB部收费标准

 

 

汇款方式:

名 称:成都美视国际学校
开户行:成都银行青羊支行
账 号:1001 3000 0006 0560

温馨提醒:汇款单上请注明学生姓名、报读年级。